تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی - تحقیق روش های مدل کردن ترافیک
 
تحقیق و پروژه های دانشجویی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
سه شنبه 17 مرداد 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
تحقیق روش های مدل کردن ترافیک  شامل 30 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد روش های مدل کردن ترافیک  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۱- مقدمه

با توجه به اهمیت ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد در مدیریت حمل­ ونقل شهری و برون­شهری، در دهه­های اخیر تلاش­های زیادی در جهت برآورد این ماتریس صورت گرفته­است. همان­گونه که در فصل قبل گفته­شد، دو روش مستقیم و غیرمستقیم جهت تعیین ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد وجود دارد که به دلیل هزینه ­بر بودن روش­های مستقیم و با توجه به محدودیت بودجه­ی مدیریت حمل­ونقل، روش­های غیرمستقیم و به ویژه روش تخمین این ماتریس با استفاده از شمارش حجم جریان برخی کمان­ها، مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته­است.

به طور کلی روش­های تخمین ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد با استفاده از شمارش حجم جریان برخی کمان­ها را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته­ی اول، روش­های مبتنی بر مفاهیم مدل کردن ترافیک[۱] است، که این روش­ها خود شامل مدل­های حداکثر آنتروپی[۲] (حداقل اطلاعات) و مدل­های ترکیبی تخصیص-توزیع[۳] می­باشند. تخمین ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد با حل مستقیم (F1، مقدار آنتروپی) و یا با تخمین پارامترهای مدل ترکیبی انجام می­گیرد. دسته­ی دوم، روش­های مبتنی بر مفاهیم استنتاج آماری[۴] است که این روش­ها خود شامل مدل حداکثر درست­نمایی[۵]، روش عمومی حداقل مربعات[۶] و روش­های استنتاج بیزین[۷] می­باشد. در این روش­ها فرض بر این است که مقادیر حجم جریان کمان­های شمارش شده و همچنین ماتریس تقاضای سفر هدف توسط توزیع احتمالی، تولید می­شوند و در نتیجه ماتریس تقاضای سفر با تخمین پارامترهای توزیع احتمالی تعیین می­گردد [۲]. در اکثر روش­های مدل کردن ترافیک، یک ماتریس تقاضای سفر قدیمی را به عنوان یک ماتریس اولیه در نظر گرفته و به کمک آن ماتریس تقاضای سفر را برای زمان حال تخمین می­زنند. در روش­های مبتنی بر توزیع احتمالی، غالباً ماتریس­های تقاضای سفری را که با استفاده از جمع­آوری اطلاعات سفرهای مبدأ-مقصد به­دست آمده و نیازمند اصلاح است، تصحیح می­کنند. دسته­ی سوم، روش­های مبتنی بر گرادیان[۸] است که در این روش­ها ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد اولیه به صورت یک جواب اولیه برای مسأله­ی برآورد ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد در نظر گرفته می­شود، و بر اساس گرادیان تابع هدف و محاسبات تکرار شونده، ماتریس تقاضای سفر اولیه با بازتولید حجم ترافیک کمان­های شمارش شده، اصلاح می­گردد.

در ادامه­ی این مقاله در بخش ۲ مروری بر فعالیت­های صورت گرفته در زمینه­ی تخمین ماتریس تقاضای سفر با استفاده از روش­ شمارش حجم جریان برخی کمان­ها خواهدشد. در بخش ۳ روش­های تخمین ماتریس تقاضای سفر به کمک استنتاج­های بیزین و با استفاده از اطلاعات حجم جریان تعدادی از کمان­های شبکه­ی حمل­ونقل ارائه می­شود، و در بخش ۴ روش­های تعیین تعداد و محل شمارش­گرهای جریان ترافیکی تشریح می­گردد.

۲- روش­های مدل­کردن ترافیک

با توجه به این­که اطلاعات به­دست آمده از شمارش حجم جریان تعدادی از کمان­های شبکه­ی حمل­ونقل برای تعیین یک ماتریس تقاضای سفر منحصربه­فرد کافی نیست، بنابراین استفاده از یک ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد اولیه Tij که در گذشته با استفاده از روش­های مستقیم به­دست آمده­است و می­تواند اطلاعات مفیدی راجع­به میزان حجم سفرهای بین ناحیه­ای در اختیار قرار دهد، بسیار حائز اهمیت می­باشد.

اسپایس[۹] در سال ۱۹۸۷ ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد را از کمینه کردن تابع Y به­دست آورد [۵] :

عبارت ۲-۱ تابع حداکثر آنتروپی است و به عبارت دیگر ماتریس تقاضای سفری که مقدار تابع Y را کمینه می­کند، حجم جریان ترافیک کمان­های مشاهده شده را بازتولید می­نماید. با کمینه کردن عبارت ۲-۱ رابطه­ی ۲-۲ حاصل می­گردد [۶].

در این رابطه la  ضرایب لاگرانژ مربوط به محدودیت­هایی می­باشد که حجم جریان کمان a از مجموعه کمان­های شمارش شده  را به ماتریس تقاضای مبدأ-مقصد مرتبط می­کند.  ، نسبت حجم جریان بین زوج مبدأ-مقصد(i,j) است که از کمان a عبور می­کند. عبارت ۲-۲ با فرض تخصیص نسبی یعنی های ثابت برقرار است. حجم جریان ترافیکی کمان a نیز از رابطه­ی زیر به­دست می­آید.

در روش­های مدل­ کردن ترافیک، به طور مستقیم یا غیرمستقیم فرض می­شود که رفتار مسافرین از نوعی مدل توزیع سفر تبعیت می­کند. ون زویلن[۱۰] و ویلیامسن[۱۱] در سال ۱۹۸۰ دو مدل مهم از این نوع را ارائه کردند [۷]. مدل­های ون زویلن و ویلیامسن بر اساس اصول حداکثر آنتروپی، که از مدل­های توزیع سفر نوع جاذبه منجر می­شوند، به­دست می­آیند.

فیسک[۱۲] [۸] مدل حداکثر آنتروپی ون زویلن و ویلیامسن را با در نظر گرفتن شرایط تعادل استفاده کننده به عنوان محدودیت برای شبکه­های شلوغ توسعه داد. مدل پیشنهادی وی یک ساختار دو سطحی[۱۳] دارد که آنتروپی را روی سطح بالایی بیشینه می­کند و مسئله­ی تعادل استفاده کننده را روی سطح پایینی حل می­کند.

فیسک در مقاله­ی دیگری در سال ۱۹۸۹ ثابت می­کند که اگر الگوی حجم جریان ترافیک مشاهده شده یک الگوی جریان تعادلی استفاده کننده باشد، مدل آنتروپی توسعه­یافته­ی وی راه حلی همانند مدل ترکیبی توزیع-تخصیص سفر خواهد داشت [۹]. همچنین الگوریتم­های حل کارایی برای حل روش­های ترکیبی در مقاله­ی فیسک و بویس[۱۴] ارائه گردیده­است [۱۰].

کاواکامی[۱۵] و همکارانش [۱۱] در سال ۱۹۹۲ مدل ترکیبی فیسک و بویس را برای دو گونه سفر وسیله نقلیه شخصی و کامیون توسعه دادند. آن­ها مدل خود را برای یک شبکه­ی حمل­ونقل با مقیاس متوسط (شهر ناگویای[۱۶] ژاپن) اجرا کردند. اگرچه برای این شبکه­ی حمل­ونقل یک ماتریس تقاضای سفر اولیه وجود داشت، اما به دلیل این­که مدل آن­ها تأثیر این ماتریس را لحاظ نمی­کند، از آن استفاده نگردید.

نگوین در سال ۱۹۹۷ [۱۲] برای اولین بار دو روش بر مبنای تعادل استفاده کننده ارائه کرد. مدل اول برای مواقعی است که حجم جریان در همه­ی کمان­ها موجود باشد، و مدل دوم برای مواقعی است که تنها اطلاعات کوتاه­ترین زمان سفر بین تمام زوج مبدأ-مقصدها در دسترس باشد.

روش­هایی که توانایی تخمین ماتریس تقاضای سفر برای شبکه­های بزرگ را دارند، دارای یک وجه مشترک می­باشند، و آن ساختار دو سطحی مسائل تعریف شده در هریک از این روش­ها است. در مسائل دو سطحی، مسئله­ی تخمین ماتریس تقاضای سفر در سطح بالایی و مسئله­ی تخصیص ترافیک تعادلی در سطح پایینی حل می­شود. این دو مسئله به یکدیگر وابسته هستند، به طوری که مسئله­ی تخصیص ترافیک تعادلی بعد از تخمین ماتریس تقاضای سفر در سطح بالایی حل می­شود و مسئله­ی سطح بالایی با توجه به مقادیر ترافیک کمان­ها که از حل مسئله­ی تخصیص در سطح پایینی به­دست آمده­است، حل می­گردد.

جهت دانلود متن کامل  تحقیق روش های مدل کردن ترافیک  کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق روش های مدل کردن ترافیک، دانلود تحقیق روش های مدل کردن ترافیک، تحقیق در مورد روش های مدل کردن ترافیک، مقاله روش های مدل کردن ترافیک، مقاله در مورد روش های مدل کردن ترافیک، پیشینه تحقیق روش های مدل کردن ترافیک،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :